Den Avslutande Timmen

Exempel på grafik

Översikt

Millennium- och

Jubelårs-kalendrarna

Daniels årsveckor

Köp boken här!

”För Herren är en dag som tusen år” (2 Pet 3:8). Petrus uttalar orden mitt i sin un-dervisning om Jesu återkomst och avslöjar därmed apost-larnas och de första kristnas syn på millennialismen: Upp-fattningen att skapelseveckan är både historisk (skapelsen varade 6 dagar plus en vilo-dag) och profetisk (historien varar 6000 år plus ett millen-nium av vila).

 

Boken Den Avslutande Timmen identifierar alla des-sa 7000 år i bibeltexten och sätter samman dem i en komplett och exakt kronologi från skapelse till evighet. Den innehåller många bibelcitat och är rikt illustrerad med färggrafik.

 

Kronologin skiljer sig från ti-digare försök i två avseen-den: Dels kommer dess data uteslutande från Bibeln, och dels är den självverifierande genom att de viktigaste hän-delserna för judarna hamnar på jubelår. Exakt!

 

Genom att synkronisera kro-nologin till vår gregorianska kalender avslöjas också tid-punkten för Jesu återkomst med stor noggrannhet. Boken behandlar även frågan om vi verkligen ska kunna veta detta.

Den Avslutande Timmen

 

Nu finns KUNSKAP-området Kronologi att beställa i särtryck!

The book is also available in English

___________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2017. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.