Hem

Mästerdirigentens verk

Satellitfotot visar israeliternas lägerplats vid Sinai berg

Lagens roll enligt Romarbrevet
Den eviga destinationen
Frälsningsplanen i skyn
Död och uppståndelse
Kristuslinjen
Bibelkronologin

Illustrationer ur boken. Klicka så blir de större.

Gärdeborn

Skapelse Evolution

Bibelkronologi

Jubelår

Jesu återkomst

Stjärnbilder

Koder

Profetior

Boken

Mästerdirigentens verk (MDV)

är på 450 färgsidor

och innehåller 240 figurer (grafik, tabeller och foton)

Häftet

Bibelkronologi

för den sista generationens kristna (BKL)

Mästerdirigentens verk är en gedigen genomgång av hela Bibeln

Boken beskriver Guds frälsningsplan för mänskligheten i kronologisk ordning allt från skapelse till evighet.

Redogörelsen innehåller grundläggande bibliska lärosatser som till exempel skapelsens syfte, Guds natur, utkorelse/fri vilja, död/uppståndelse, himmel/helvete, lidandets problem samt vad som händer med dem som inte hört evangeliet.

Insprängt i det historiska flödet finns sju KUNSKAP-områden med syftet att visa Bibelns gudomliga inspiration:

Kronologi

Bibelns

historia mellan

skapelse och

evighet varar

exakt 7000 år.

Utombibliskt

Många andra historiska

källor

bekräftar

Bibeln.

Naturvetenskap

Bibeln styrks av

vetenskapliga

fynd inom

astronomi, geo-

logi och biologi.

Stjärnbilder

Guds

frälsningsplan

finns

dokumenterad

på himlavalvet.

Koder

Guds Ord är

matematiskt

uppbyggt på

samma sätt som

Guds skapelse.

Arkeologi

Stenar och

lertavlor bekräftar

tillförlitligheten

i Guds Ord.

Jag uppskattar alla synpunkter och frågor.

 
 
 
 


____________________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.