Häpnadsvackande koder i Bibeln

Koder

Häpanadsväckande koder i Bibeln

Andra artikeln i serien Bibelns trovärdighet i Världen idag våren 2015I denna andra artikel om belägg för Bibelns gudomliga inspiration ska vi se på Koder, ett av de sju bevisområden vars förstabokstäver stavar KUNSKAP: kalendrar, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetior.


De koder jag beskriver här handlar inte om dolda budskap i Bibeln. Den är skriven för att begripas och därför har jag svårt att tro att Gud skulle gömma något mellan raderna. Nej, koderna har ett helt annat syfte: De autentiserar texten. De är Guds äkthetsstämpel som visar att det är Han som ligger bakom orden. Koderna finns av olika typer, och den enklaste är nog att många tal är förknippade med en symbolisk betydelse:


Tre är Guds tal i Bibeln: Gud är treenig, och Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Fyra är skapelsens tal och därför har jorden 4 hörn i Upp 7:1. Fem är nådens tal vilket förklarar att de flesta antals- och måttuppgifter för tabernaklet är jämnt delbara med detta tal. Sex är människans tal och utan Gud blir det ondskans tal: Människan skapades på dag 6 och skulle arbeta i 6 dagar. Goliat var 6 alnar lång och Nebukadnessars staty var 60 alnar hög. Vilddjurets tal är 666. Sju är fullkomlighetens tal och exemplen på detta överflödar, men vad betyder åtta, det som kommer efter fullkomligheten? Jo det symboliserar en ny början: Jesus uppstod på 8:e dagen i veckan, 8 personer räddades ur arken, omskärelsen skedde på 8:e dagen och så vidare. Tio betyder gudomlig fullkomlighet: Mose fick 10 budord, judarna skulle ge tionde till Guds verk och 10 plågor drabbade Egypten. Tolv har med förbund och styrning att göra: 12 stammar, 12 apostlar, 144 000 (12x12) tjänare i Upp 7:4… Och fyrtio är ett intressant tal som står för dom, prövning och tuktan: Israel var 40 år i öknen, det regnade under 40 dagar vid Noas flod, ett spöstraff var maximerat till 40 slag och tre män i Bibeln fastade under 40 dagar (Jesus, Moses, Elia).


Mer komplicerade koder i Bibeln innehåller matematiska strukturer alltför osannolika för att finnas där av en slump. Bibelns båda originalspråk - hebreiska och grekiska - saknade siffror och därför använde man bokstäverna för detta ändamål. Varje bokstav har därför ett talvärde, och varje ord och mening har talvärden lika med summan av de ingående bokstävernas. Här följer några exempel på sådana mönster:


Vi har sett att talet åtta symboliserar en ny början, och därför är det också en utmärkt representant för Jesus Kristus. Åtta är Frälsarens tal. Ordet Jesus på grekiska har talvärdet 888, tre åttor i rad och jämt delbart med 8. Också titlarna Kristus, Messias, Herre, Frälsare och Människoson har alla talvärden jämt delbara med 8. Men det kommer mera. ”Kristus” har talvärdet 1480 (=185x8) vilket betyder att förhållandet mellan talvärdena för ”Jesus” och ”Kristus” (det ena delat men det andra) är lika med tre femtedelar, 3/5. I Rom 3:25 jämför Paulus denne Jesus Kristus med nådastolen - locket på förbundsarken - som hade måtten 1,5 x 2,5 alnar. Förhållandet är även här 3/5. Också Noas ark är en bild på Kristus som räddar undan domens vågor, och den var 30 alnar hög och 50 alnar bred vilket ger samma förhållande. Märk hur talvärdena binder ihop GT och NT till en sammanhängande enhet.


Bibelns första vers, 1 Mos 1:1, är full av matematiska strukturer. Förutom att den har 7 ord (fullkomlighetens tal) så har versen 28 bokstäver som är jämnt delbart med 7. Också talet 37 genomsyrar versen på ett sätt som det för alldeles för långt att visa här. Ingen vet varför Gud vurmar just för detta tal, men det finns ett annat område där det lika envist dyker upp, och det är i den genetiska koden. Kemiska bokstäver i DNA talar om hur ett protein ska byggas, och genom att betrakta olika mönster i detta språk upptäcker man att talet 37 dyker upp överallt. Uppenbart finns det en djup koppling mellan Livets koder och Bibelordets koder vilket inte är så konstigt eftersom det är samma skapare till dem båda. Jesus kallas ju också för båda: Det är om Livets Ord vi vittnar. (1 Joh 1:1)


Utmärkande för många av koderna i Skriften är att de är multidimensionella. Med detta menas att samma bokstav är en ingrediens i flera olika koder samtidigt. Det är som ett korsord, fast här ingår en bokstav i två ord samtidigt medan de i Bibeln kan tillhöra många fler koder än så. Denna sammanflätning av koderna är ett ovedersägligt bevis för att Bibeln är medvetet och intelligent designad, och också här finns likheter med livets koder. Molekylärbiologer har upptäckt att samma kemiska bokstav i DNA-koden kan användas i olika kemiska ord beroende på var man börjar läsa och från vilket håll man läser.


Dessa koder i både Bibeln och DNA kan omöjligen vara slumpens verk. Slump genererar inte koder, framförallt inte multidimensionella sådana. Det kan heller inte vara en människas verk. Ingen kan skriva en text som blir en barnvisa om man läser den från ena hållet och en bokrecension om man läser den från andra. Egentligen räcker det inte ens med en superintelligens för att skapa koderna, eftersom det sannolikt till och med är teoretiskt omöjligt att generera koder i så många och komplexa dimensioner. Koderna verkar vara inbyggda i själva verklighetens väv och därför återstår endast den fjärde möjligheten: Koderna är skapade av Konstruktören av matematiken, en fullständigt svindlande tanke.


Bibelns koder avslöjar ett intellekt långt bortom vad vi kan föreställa oss. Samtidigt får vi aldrig glömma att Gud är så mycket mer än en genial matematiker. Han är en kärleksfull Fader vars hjärta flödar över för sin skapelse människan. Han är barmhärtig, han är förlåtande, han är trofast. Och han kan räkna.


____________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2018. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.