Tron på Bibeln förnuftig

Allmänt

Tron på Bibeln förnuftig

Första artikeln i serien Bibelns trovärdighet i Världen idag våren 2015Alltsedan mitt personliga möte med Jesus Kristus på sjuttiotalet har jag velat försvara Bibelns trovärdighet. Otaliga gånger har jag dock fått höra att jag inte kan bevisa någonting och därför inte veta något med säkerhet. Alltför ofta har jag då ursäktat mig med att man inte behöver veta utan istället tro på Bibeln. Omedvetet har jag kapitulerat för ateisters och humanisters taktik att utmåla en dikotomi mellan tro och vetande. Det betyder att vetenskap sysslar med kunskap och religion med tro och aldrig mötas de två. Eftersom det alltid varit viktigt för mig att inte behöva lägga hjärna på hyllan för att bli kristen har jag därför börjat studera om det finns förnuftsmässiga skäl för att tro att Bibeln är gudomligt inspirerad. Jag har inte blivit besviken. Det har blivit tydligt att då Bibeln talar om tro så gör den det inte i motsats till bevis utan som en respons på de bevis som finns.


Dessa bevis för Bibelns trovärdighet håller på att bli en bok. I den kommer jag att belysa frågan ur sju aspekter: kalendrar, utombibliska källor, naturvetenskap, stjärnbilder, koder, arkeologi och profetia. Det är en stor bonus att begynnelsebokstäverna för dessa områden stavar KUNSKAP. Det är ju exakt det boken kommer att handla om: Bibelns gudomliga inspiration bevisad genom KUNSKAP. I denna artikelserie kommer jag nu inledningsvis att kort beskriva fyra av områdena och sedan i separata artiklar zooma in mig på koder, stjärnbilder och kalendrar.


Bibeln innehåller inte mycket naturvetenskap men det som finns stämmer på ett förbluffande sätt med vetenskaplig kunskap. Då Gud skapar växter och djur gör han det ”efter deras slag”, och det är precis denna gruppindelning som naturen uppvisar både idag och bland fossilen. Geologin har funnit att jordens berggrund till stor del består av sediment som ser ut exakt som de borde om de är ett resultat av en världsvid översvämning, en syndaflod. Den moderna molekylärbiologin har upptäckt att varje cell är en hel fabrik med produktionsmaskiner, lager, transportapparat, kraftverk och avfallshantering vilket uppenbart måste ha ett intelligent ursprung. Dessutom finns en datahantering som lagrar, kopierar, översätter, redigerar och tolkar språklig information helt i linje med att livets Ursprung kommunicerar verbalt. Evolutionsläran vill ersätta den bibliska skapelsen med utveckling men får allt svårare att förklara nya vetenskapliga fynd: De fossila organismerna uppträder envist i grupper med enorma utseendemässiga gap dem emellan, tvärtemot de sekvenser som evolutionister förväntar sig. I cellvärlden har man funnit små elmotorer med stator, rotor, lager och allt, alltför komplicerade för att låta sig förklaras med evolutionens trial- and errorprocess. På senare år har forskare också funnit bevarade röda blodkroppar hos dinosaurier vilket, korrekt bedömt, omöjliggör att de dog ut för 63 miljoner år sedan. Ingen som vill hålla Bibeln högt behöver gå ut med svansen mellan bena då utvecklingsläran kommer på tal.


Också många utombibliska källor bekräftar Bibeln. De är inte inspirerad text och ska därför hanteras med försiktighet, men rätt använda styrker de ofta den bibliska berättelsen. Bibeln refererar själv till 14 eller 15 andra urkunder, men av dessa finns bara Den redliges bok bevarad.


Bibelns dokumenterade historia är också rikligt bekräftad genom arkeologiska fynd som byggnader, bruksföremål, reliefer och inskriptioner. Detta gäller i hög grad kungatiden men också långt innan dess. De kanske allra tidigaste spåren av fårskötsel och spannmålsodling är upphittade i och omkring grottan Shanidar ett trettital mil söder om Araratsbergen där arken strandade. Paleoantropologer kallar grottans invånare för neanderthalare vilka alltså inte alls behöver vara primitiva människor utan Noas närmaste avkomma. Från samma område kommer Gilgamesheposet och andra flodberättelser med så stora likheter med Bibelns att det visar på en bakomliggande historisk händelse. Också platsen där Mose mottog lagen är med stor sannolikhet identifierad, men det är inte densamma som det traditionella Sinai berg. Öster om Akabaviken finns en bättre kandidat där lägerplats, offeraltare och guldkalvsaltare går att pricka in, samt en stor kyrkogård mitt ute i öknen som mycket väl skulle kunna kopplas till den bibliska händelse då 3000 hebréer dog (2 Mos 32:28).


Uppfyllda profetior är ett bevis så enkelt att ett barn kan förstå och så fulländat att ett geni inte kan motbevisa. Förutom över 100 profetior som uppfyllts av Jesus finns det förutsagt att jorden skulle styras av fyra världsriken, att Jerusalem med dess tempel skulle förstöras, att judafolket skulle gå i exil till Babylon och att de skulle återvända efter 70 år. I en av de mest frapperande profetiorna finns till och med han som skulle ge ordern om frisläppandet, perserkungen Koresh, namngiven långt innan han ens föddes (jämför Jes 44:28 med Esra 1:1-3).


Men bevisen för Bibelns gudomliga inspiration slutar inte här. De följande tre artiklarna kommer att ta upp områden som inte lämnar någon tänkande människa oberörd.


____________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2018. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.