Förklaringar

Förklaringar

Här finns förklaringar, förtydliganden och beräkningar som varit för omfattande att ta med i den tryckta boken.


______________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.