Om boken

"Är Gamla testamentet en del av kristendomen?"


Jag fick frågan under en Alpha-kurs för några år sedan, och den triggade igång ett helt batteri av tankar inom mig. Kan verkligen den Gud som uppenbarar sig i Jesus Kristus beordra ut folket i blodiga krig? Kan han kräva efterlevnaden av en lag som är nästan omöjlig att hålla och sedan döda alla dem som misslyckas? Och när sedan Nya testamentet spär på med något som kyrkan tolkat som en evig plåga i ett helvete, då blir det nästa omöjligt att få ihop gudsbilden.


Så jag började studera och resultatet är denna bok. Det liberala svaret att Bibeln är ett hopkok av skrifter från olika kulturer och därför inte tillförlitlig, har aldrig varit riktigt aktuellt för mig. Jag har alltid velat tro på Bibeln som Guds Ord, och därför blev det en stor befrielse när jag insåg hur starkt bevisad (ja, jag menar att ordet inte är överdrivet) den övernaturliga inspirationen är. Jag samlade ihop dessa bevis i sju områden som till min stora förtjusning bildade en akronym (initialbokstavsförkortning) för KUNSKAP: Kronologi, Utombibliska källor, Naturvetenskap, Stjärnbilder, Koder, Arkeologi och Profetior.

Anders Gärdeborn,

författare

Om boken

På denna sida finner du en presentation av Mästerdirigentens verk och dess författare.

Svaret på rubrikens fråga har blivit ett rungande JA! I stort sett ingenting i Nya testamentet fungerar utan den gammaltestamentliga bakgrunden. Däremot ramlar polletterna ner på löpande band om man läser Jesu och apostlarnas undervisning med utgångspunkt i vad de visste om Gamla testamentet. Tillsammans utgör de två testamentena en tät enhet.


En annan sak jag upptäckt i arbetet med boken är alla lager av religion som kyrkan genom århundradena lagt över den ursprungligt bibliska uppenbarelsen. Jag har fått erfara en stor befrielse i upptäckten att många av kristendomens ”problemområden” inte är ursprungliga utan resultat av senare tillägg. Det gäller till exempel läror om utkorelse, helvete och lidande. Jag vill betona att behandlingen av dessa områden i boken inte följer någon speciell teologisk tradition, utan jag har istället lagt stor vikt vid att motivera dem utifrån Bibeln själv.


Jag som skriver heter Anders Gärdeborn och bor i Västerås. Jag är född 1954 och blev kristen 1975, åtminstone som jag förstår det. Mitt yrkesliv har jag ägnat som ingenjör i det privata näringslivet men har sedan min omvändelse haft ett stort intresse för Bibeln. Speciellt har kopplingen mellan Bibel och vetenskap legat mig varmt om hjärtat, och därför har jag ägnat nästan 40 år åt skapelsetro och evolutionskritik. Därför är KUNSKAP-området Naturvetenskap min primära hemmaarena.


Min förhoppning är att boken ska kunna sprida samma tilltro till Guds Ord som jag själv fått genom noggranna undersökningar. Jag hoppas också att den ska ge sitt bidrag till att förbereda svensk kristenhet för Jesu återkomst som bevisligen (se boken) är nära förestående.


Anders Gärdeborn

Här följer exempel på bokens 240 figurer (klickbara):

Vatten ur klippan

Egyptiska plågor

Israeliternas väg från Egypten

Ändens tid

Flod-

berät-

telser

i lera

Satellitfoto över israeliternas lägerplats vid Sinai berg


______________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.