Föreläsningar

Biblical

Chronology


Lecture from 4Winds Fellowships' conference in

June 2016.

Föreläsningar

PowerPoint-presentationerna får användas fritt, men jag önskar att du behåller profileringen i bildernas huvud.


______________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2018. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.