DAT

Exempel på grafik

Översikt

Millennium- och

Jubelårs-kalendrarna

Daniels årsveckor

För Herren är en dag som tusen år (2 Pet 3:8). Petrus uttalar orden mitt i sin undervisning om Jesu åter-komst och avslöjar därmed apostlarnas och de första kristnas syn på millennia-lismen: Uppfattningen att skapelseveckan är både histo-risk (skapelsen varade 6 da-gar plus en vilodag) och pro-fetisk (historien varar 6000 år plus ett millennium av vila).


Boken Den Avslutande Timmen identifierar alla des-sa 7000 år i bibeltexten och sätter samman dem i en komplett och exakt kronologi från skapelse till evighet. Den innehåller många bibelcitat och är rikt illustrerad med färggrafik.


Kronologin skiljer sig från ti-digare försök i två avse-enden: Dels kommer dess data uteslutande från Bibeln, och dels är den själv-verifierande genom att de viktigaste händelserna för ju-darna hamnar på jubelår. Exakt!


Genom att synkronisera kro-nologin till vår gregorianska kalender kan vi också få bibliska fingervisningar om hur nära Jesu återkomst vi är idag. Boken behandlar även frågan om hur noga vi ska kunna veta detta.

Den Avslutande Timmen


Detta 40-sidiga häfte är ett särtryck av den fullständiga boken Mästerdirigentens verk. Häftet behandlar KUNSKAP-området Kronologi.

Köp boken här!

The book is also available in English


______________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2018. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.