BKL

Häftet innehåller en bibelkronologi som omfattar tidsatta händelser i Guds frälsningshistoria allt från skapelsen till evigheten. Kronologin hämtar alla sina tidsuppgifter från Skriften, och den är komplett, exakt och verifierad.


En viktig händelse i kronologin är Jesu återkomst till jorden, och den kommer att inträffa 5999 år efter skapelsen. Häftet gör också en beräkning av vad detta årtal motsvarar uttryckt som år efter Kristus, men här blir inte noggrannheten densamma eftersom en sådan omräkning måste innehålla åtminstone en utombibliska tidsuppgift.

Ja, tack jag önskar beställa häftet Bibelkronologi.


Häftet levereras tillsammans med faktura.


Priset är 40 kr plus frakt 47 kr (inom Sverige)

 
 
 
 
 
 

Häftet går också att beställa via internetbokhandlare.

Bibelkronologi

för den sista generationens kristna


Detta 40-sidiga häfte i A4-format innehåller en detaljerad bibelkronologi.

(Motsvarar KUNSKAP-området Kronologi i boken Mästerdirigentens verk.)

Exempel på grafik klicka så blir bilderna större


______________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020. Spridning tillåten om du anger källan, dock inte kommersiellt.